Google+ Followers

sobota, 7 maja 2016

"Serce czyste stwórz we mnie o Boże" - Nowe narodzenie

Wielokrotnie na moim blogu pisałam o nowym stworzeniu, ale tym razem chciałabym potraktować temat nieco szerzej. 
Pytanie brzmi: 
Czy narodziłeś się na nowo? 
Czy stałeś się nowym stworzeniem ? 
Bo właśnie tylko to ostatecznie się liczy. 
Nie jest ważne czy jesteś baptystą, katolikiem czy zielonoświatkowcem. 
Liczy się tylko to, co Bóg w Tobie stwarza na nowo i fakt, że tylko On potrafi to uczynić. Człowiek może konstruować , budować, naprawiać, udoskonalić… Jednak stwarzać potrafi tylko Bóg.  
Tu potrzebny jest twórczy akt Boży. 
W psalmie pokutnym 5:12, czytamy jak Dawid woła do Boga w ogromnej pokucie i w agonii duszy: “Serce czyste stwórz we mnie o Boże”  Rozpamiętując swój grzech cudzołóstwa i morderstwa, jednocześnie wyznaje, że nikt inny poza Bogiem nie może stworzyć na nowo czystego serca. 
Jeśli mówimy o nowym stworzeniu, to zaraz przychodzi do głowy myśl, oznaczająca, że wcześniej już jedno było…
Gdy zerkniemy do ST, I Mojżeszowa 2:7, przeczytamy o pierwszym stworzeniu: “Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą” 
W tym miejscu musimy się zatrzymać, bo aby zrozumieć nowe narodzenie, nowe stworzenie, trzeba zrozumieć pierwsze. Stworzył Bóg Adama (w języku hebrajskim słowo Adam,  to imię, a także nazwa rasy - człowiek) I tu nasuwa się pytanie, kto stworzył człowieka? 
“Bóg stworzył człowieka”. 
Słowo “Bóg” w języku hebrajskim to Elohim (liczba mnoga, czyli Bogowie) 
Zobacz, już w pierwszej księdze Biblii mamy Trójcę: Syn, Ojciec i Duch. Jeden Bóg – trzy osoby.  Trójjedyny Bóg, ale także trójjedyny człowiek (duch, dusza ciało) Trójjedyny Bóg tworzy człowieka na swoje podobieństwo, tworzy trójjedynego człowieka. 
Duch pochodzi z góry, od Boga, ciało pochodzi z dołu – z prochu ziemi, połączenie ducha i ciała stworzyło duszę. 
Dusza jest tym, co mówi: ja…ja chcę… ja czuję…ja myślę…ja wierzę…ja wybieram…ja jestem ważny…zainteresuj się mną…pomóż mi…Ona decyduje o swoim przeznaczeniu, ona wybiera. 
Wczytując się w prolog Ewangelii Jana “Na początku było Słowo…”możemy dojść do wniosku, że to także Jezus był tym głównym konstruktorem i inżynierem stworzenia. 
To On z gliny ulepił doskonałą postać człowieka, pochylił się nad nim i tchnął w jego nozdrza dech życia, tchnął Ducha. 
Duch życia stał się częścią człowieka, wszedł w ciało z gliny. Przez jakiś czas żył w idealnej harmonii z Bogiem. Miał bezpośredni kontakt z Ojcem Niebieskim. 
Lecz kiedy Adam zgrzeszył, umarł duchowo. Jego dusza dokonała niewłaściwego wyboru. Każda cześć człowieka została tym faktem dotknięta. Człowiek został odcięty od Boga. Dusza buntownika postanowiła sama decydować o swoim życiu. Pycha i bunt sprawiły, że my ludzie dostaliśmy się pod panowanie szatana. Wieczna śmierć, duchowa i fizyczna stały się ludzkim dziedzictwem. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi gniewu, zostaliśmy odłączeni od Boga. Duch jest martwy, dusza staje się buntownikiem, a ciało zostaje poddane zepsuciu, starzeniu...
Pozostalibyśmy w tym stanie, gdyby Jezus nie przyszedł na ten świat, jako drugi Adam. Jezus był pierwszym człowiekiem po Adamie, który był prawdziwym odbiciem Bożej chwały. Przez swoje życie pokazał światu, kim jest Bóg, objawiając Jego naturę, możliwości, wolę, a także Jego miłość do każdego z nas. 
Droga do nieba na nowo została otwarta przez Jezusa, przez Jego przelaną krew i  śmierć. Pomimo, że byliśmy martwi z powodu grzechu i naszych  przewinień, otrzymaliśmy przebaczenie. 
Nie zapracowaliśmy na to sami, potrzebna była interwencja Boga. 
Jezus po swoim zmartwychwstaniu pojawił się swoim uczniom, stanął miedzy nimi, pokazał im dowody ukrzyżowania,  tchnął na nich i rzekł: 
“Przyjmijcie Ducha Bożego” Ew. Jana 20:19-22  
Zobacz… Tak samo jak przy pierwszym stworzeniu…Pomyśl, jak bardzo jest podobne pierwsze stworzenie do drugiego- nowego. Jezus tchnął na nich Ducha Świętego. Stworzył w nich nowego ducha, nowego człowieka. 
To właśnie otrzymujemy gdy przyjmujemy Jezusa. Musimy mieć osobistą konfrontację z Jezusem. Może to być ciche, zwyczajne zdarzenie, albo rewolucja, która rzuca nas  na kolana, ale musi mieć miejsce. 
2 List do Kor. 5:17 “Tak więc jesli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe”. 
Bóg zaczyna wszystko od nowa... 
Nie oglądaj się za siebie, nie patrz w przeszłość na swoje grzeszne życie, tego już nie ma… Za sprawą Boga wszystko stało się nowe. 
Jako rezultat nowego narodzenia duch staje się znowu żywy, odnowiony, połączony z Bogiem, dusza jest pojednana i spokojna, buntownik znajduje pokój, ciało otrzymuje nowe życie od Ducha Świętego. Wciąż jest to śmiertelne ciało, które umrze, ale jest ono potężniejsze niż choroba czy grzech. Bóg pragnie aby pełne życie, a nie śmierć przed czasem była naszym udziałem. 
Czy doświadczyłeś nowego stworzenia? 
Jeśli nie, musisz przyjść do Jezusa. 
Wyznaj, że On jest Twoim Panem, że On jest jedyną drogą do Boga. Uwierz w sercu swoim, że właśnie Jezus umarł za Twoje grzechy I zmartwychwstał. Przeproś Go z wszystkie swoje przewinienia, wyznaj swoje grzechy, wypowiedz je, nie dlatego że Bóg o nich nie wie, ale po to abyś Ty sam zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo oddaliłeś się od Niego, żebyś zrozumiał, że bez Niego nie jesteś w stanie sam zadbać o swoje zbawienie.  Poproś aby zamieszkał w Twoim sercu. 
Nie możesz spotkać się z Jezusem i nie zostać zmienionym. Na pewno odczujesz, jak ogromna duchowa moc zstępuje na Ciebie, czyniąc Cię zupełnie inną osobą. 
Pomyśl… Jezus Chrystus od tej chwili żyje w Tobie, obdarowując Ciebie swoją natura, daje Ci cechy swojej osobowości. On zaczyna tworzyć w Tobie na nowo wewnętrznego człowieka. Nowy Duch mieszka w Tobie. On daje Ci zupełnie nowe życie. Gdyby nowo narodzeni chrześcijanie zdali sobie sprawę z tego, co posiadają, odwróciliby świat do góry nogami. Stwórca dał Ci to czym jest i to co posiada. Innymi słowy, jako nowe stworzenie, możesz być pewien, że gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek się udasz – Bóg, który żyje w Tobie, jest z Tobą. Nawet gdy żyjesz w środowisku pełnym niewierzących. On jest tam także. Kiedy zaczynasz mówić, pobudzony przez Ducha Świętego, Bóg mówi przez Ciebie. Ew. Łuk. 10:16 Jezus powiedział “A kto was słucha, mnie słucha” 
Jezus jest drogą, prawdą i życiem (drogą do Boga, prawdą o Bogu, życiem z Bogiem) i tylko On może stworzyć Ciebie na nowo, sam nie jesteś w stanie tego uczynić...