Google+ Followers

piątek, 13 listopada 2015

Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Żydzi nie wierzą w Jezusa? ( 2 )

Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Żydzi nie wierzą w Jezusa? 
Hmm...
Głównym powodem jest kościół, a w nim chrześcijański antysemityzm 
i prześladowanie Żydów w imieniu Jezusa.
Żydzi nie czytają Nowego Testamentu, oni jedynie przyglądają się chrześcijanom. 
A chrześcijanie mówią, że Jezus nie akceptował Tory,nie akceptował prawa żydowskiego. 
Żydzi myślą że chrześcijanie nie przestrzegają Tory ponieważ wiedzą i widzą, że nie przestrzegają oni szabatu, jedzą wieprzowinę i nie obchodzą paschy. 
A więc myślą, że Jezus musiał zapoczątkować całkiem inną religię. 
Dopóki kościół nie zrozumie, że jest częścią Izraela, poprzez wiarę w żydowskiego Mesjasza, dopóty Żydzi nie będą wierzyli w Jezusa. 
Nie można myśleć, że Izrael to Żydzi  tam, a kościół to tutaj, że są to dwie różne jednostki. Żydzi wierzą, że jak przyjdzie Mesjasz to położy kres wojnom, cierpieniu i śmierci. 
A po Jezusie przecież w dalszym ciągu są wojny, prześladowania i śmierć więc według nich Jezus nie mógł być Mesjaszem. 
I tu musimy im wyjaśnić, że Jezus dokończy dzieła gdy powróci. 
Żydom trzeba wytłumaczyć, że Mesjasz przychodzi w dwóch różnych porach:  
Pierwszy raz aby dokonać dzieła zbawczego, przebłagania i wybaczenia grzechów. 
Drugi raz, gdy przyjdzie, przyniesie światowy pokój. Za pierwszym razem przyniósł pokój naszych serc. A gdy wróci ustanowi powszechny pokój. 
Żydzi maja wypaczony obraz tego, jak wygląda wiara w Jezusa, bo nigdy nie czytali Nowego Testamentu. Nie znajdziesz jego kopii w izraelskich księgarniach, Żydzi uważają że Bóg jest jeden i nie ma syna, nie ma także mowy o Trójcy Świętej. 
A tak naprawdę Ewangelia jest żydowska, bo żydowskie księgi przepowiadają, że Bóg zamieszka między nami.  Wszystkie trzy osoby boskie także możemy znaleźć w Starym Testamencie. Ale judaizm nie jest oparty na Biblii ale na naukach rabinicznych, gdzie rabini wprowadzili wiele zmian aby dostosować biblie do nowej rzeczywistości. 
Uznali Talmud i nauki rabiniczne jako główny drogowskaz wiary i praktyki. 
Inną przeszkodą jest że kto przyjmuje wiarę w Jezusa przestaje być Żydem. Czyli że można być albo żydem albo chrześcijaninem. Jeśli ktoś z Żydów uwierzy w Jezusa jako mesjasza czeka go ze strony rodziny upokorzenie, zastraszenie, samotność i uznanie przez rodzinę za zdrajcę. Religijni Żydzi przeklinają tych, którzy poszli za Jezusem. 
W liście do Rzymian czytamy że zatwardziałość dotknęła Żydów do czasu aż pełnia pogan wejdzie do kościoła. Ani wcześniej, ani później... Najpierw Ewangelia musi trafić do każdego nie-Żyda... Bóg dokładnie to zaplanował... Pragnieniem Boga jest, aby wszystkie serca ludzi otworzyły się na przyjęcie miłości Jezusa Chrystusa, który dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię jako Żyd – Jeszua z Nazaretu. 
Każda nienawiść i niechęć do Izraela jest pyłkiem w oku Boga. 
Zachariasz 2:12 "Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka"
Nie zapominajmy o tym...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz